กสม.ประชุมรับฟังผลการศึกษาและลงพื้นที่ จ.น่าน รับฟังผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา


กสม. ศยามลประชุมรับฟังผลการศึกษาและลงพื้นที่รับฟังผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการศึกษาโครงการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดน่าน ประเทศไทย กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว” จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยความสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทั้งนี้ เวลา 13.30 น. ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในหัวข้อ “แนวทางความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน”จากนั้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดินทางไปยังบ้านน้ำรีพัฒนา และบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านถึงผลกระทบของมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา และผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป