ต่างดวงตา คุณค่าก็แตกต่าง


บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี 

บําเพ็ญ ไชยรักษ์ เรียบเรียง
สมพร เพ็งค่ำ บรรณาธิการ